Skip to content
Hays - Recruiting experts worldwide
  1. Ik ben
    Ik ben

Hays en Federgon

Partners voor werk

Hays is reeds geruime tijd lid van de beroepsfederatie Federgon. Sinds kort hebben wij ook het speciale kwaliteitslabel, Certified Membership, behaald voor onze wervings- en selectiediensten. Ons lidmaatschap en onze erkenning als Certified Member zijn het bewijs van onze kwaliteitsvolle en professionele aanpak.

De juiste persoon op de juiste plaats, dat is onze missie. Als belangrijke speler op de markt van werving & selectie hechten wij veel belang aan het leveren van een uiterst kwalitatieve service. Daarom maken wij, als expert in rekrutering en selectie, deel uit van de beroepsfederatie Federgon. Hays ondertekende dan ook het kwaliteitscharter. Dit charter werd opgesteld door Federgon en haar leden, met het oog op de bevordering van de kwaliteit van de dienstverlening binnen werving & selectie. Het spoort de leden aan om de ethische en deontologische codes na te leven op het gebied van ethisch ondernemen, het inzetten van deskundige medewerkers, de omgang met klanten en kandidaten, de vertrouwelijkheid van gegevens, enz.

Sinds kort is Hays door Federgon benoemd tot Certified Member Research, Search & Selection. Dit label is een bijkomende kwaliteitscertificering bovenop de regionale en federale wetgeving en het Federgon kwaliteitscharter. Met dit label onderscheidt Hays zich naar zowel klant als kandidaat op het gebied van dienstverlening en professionaliteit. Als Certified Members RSS onderschrijven wij de deontologische code Certified Membership en dienen wij voldoende resultaten te behalen op tevredenheidsenquêtes die zowel bij klanten als bij kandidaten wordt afgenomen.

Ook voor de uitzendsector werd door Federgon een specifiek kwaliteitslabel ontwikkeld: Interim Certified. Hays beschikt over deze certificering en engageert zich hiermee tot een goede opleiding van haar consultants, het behalen van goede resultaten op externe audits en het respecteren van de procedures van de Ombudsdienst van Federgon.

Meer informatie kan je ontdekken via onderstaande links:

•    Federgon
•    Het kwaliteitscharter
•    Certified Memberschip Research, Search & Selection
•    Deontologische code Certified Membership
•    Interim Certified
 

Certified RSS_222x130 Certified Interim_222x130

|