Career academy 4 - article quitter emploi

Je ontslag regelen

Enkele stappen om te ondernemen

In de moderne maatschappij, waar een job niet langer voor het leven is, is het nemen van ontslag voor tal van mensen een normale procedure. Maar zoals bij zo veel zaken zijn er goede en slechte manieren om dat te benaderen. Bij een ontslagneming dienen er bepaalde stappen te worden gevolgd om succes en een naadloze overgang te garanderen.

Bekijk een voorbeeld ontslagbrief

Je ontslagbrief voorbereiden
Zodra je een beslissing genomen hebt, moet je je ontslagbrief voorbereiden. Hoe je je brief schrijft, hangt af van de omstandigheden van je vertrek. Een eenvoudige ontslagbrief vermeldt de datum, de geadresseerde, de beslissing ontslag te nemen, het begin en de duur van de opzeggingstermijn, je naam en handtekening.

Als je in een goede verstandhouding vertrekt, kan je een twee-tal extra zinnen inlassen met enkele woordjes van bedanking. Negatieve gevoelens vermeld je beter niet. De brief is een officieel document, je woorden zijn onuitwisbaar en kunnen ook tegen jou gebruikt worden. Vergeet niet dat de brief één enkel doel heeft, nl je werkgever informeren over de datum waarop je je werk wenst stop te zetten. Als je twijfelt, hou de brief dan zo neutraal mogelijk.


Je ontslagbrief afgeven

  • Persoonlijke afgifte: je kan de brief persoonlijk afgeven en een dubbel exemplaar laten ondertekenen voor akkoord.
  • Via deurwaardersexploot: net zoals bij de persoonlijke overhandiging heeft deze vorm van kennisgeving onmiddellijke uitwerking
  • Per aangetekend schrijven: Hou er rekening mee dat deze brief maar uitwerking heeft de derde werkdag na het versturen ervan (werkdagen zijn alle dagen behalve zon- en feestdagen, dus ook de zaterdagen). Verstuur deze brief dus ook uiterlijk op woensdag als je wil dat je ontslag de volgende maandag ingaat.

Hier vind je een voorbeeld van een ontslagbrief.

Je opzegperiode berekenen

Nadat je je ontslag hebt gegeven moet je nog een tijdje verder presteren bij je huidige baas, de zogenaamde opzeggingstermijn. De opzeggingstermijn gaat in op de 1ste maandag die volgt op de dag waarop je je ontslag hebt betekend. De duur van je opzeggingstermijn hangt af van verschillende factoren.
 

Je contract is ingegaan vóór 01.01.2014.
Voor contracten met ingang vóór 01.01.2014 zal de opzeggingstermijn samengesteld zijn uit twee delen:

1. Deel één is de termijn berekend op de verworven anciënniteit op 31 december 2013.  Deze berekening gebeurt volgens de ‘oude’ regelgeving van kracht op 31.12.2013.
• Indien je minder dan € 32.254 per jaar verdient bedraagt je opzegtermijn anderhalve maand als je minder dan 5 jaar anciënniteit hebt en 3 maand als je meer dan 5 jaar anciënniteit telt.
• Indien je tussen de € 32.254 en € 64.508 per jaar verdient moet je tot een overeenkomst komen met je werkgever over de duur van de opzegtermijn, met een maximum van 4,5 maand.
• Indien je meer dan € 64.508 per jaar verdient moet je tot een overeenkomst komen met je werkgever over de duur van de opzegtermijn, met een maximum van 6 maand.

2. Deel twee is de opzeggingstermijn bekomen op basis van de opgebouwde anciënniteit na 1 januari 2014 waarbij de berekening gebeurt volgens de nieuwe algemene regelgeving.

Anciënniteit Opzeggingstermijn door de werknemer te respecteren
0 < 3 maanden            1 week
3 < 6 maanden            2 weken
6 < 9 maanden            3 weken
9 < 12 maanden          3 weken
12 < 15 maanden        4 weken
15 < 18 maanden        4 weken
18 < 21 maanden        5 weken
21 < 24 maanden        5 weken
2 < 3 jaar                   6 weken
3 < 4 jaar                   6 weken
4 < 5 jaar                   7 weken
5 < 6 jaar                   9 weken
6 < 7 jaar                  10 weken
7 < 8 jaar                  12 weken
8 ….                         13 weken (maximum)

 

De optelsom van de twee bekomen periodes is de totale te respecteren opzeggingstermijn.

Je contract is ingegaan nà 01.01.2014.
Voor nieuwe contracten, ingaand vanaf 01.01.2014 valt de berekening van de opzegtermijn volledig onder toepassing van de nieuwe algemene regelgeving.

 

Wat zeg je tegen je Manager
Je hebt een nieuwe uitdaging aanvaard, je hebt je ontslagbrief opgesteld, tijd dus om je manager te informeren over je beslissing. Je zal veel emoties ervaren, in eerste instantie is er het schuldgevoel tov je werkgever. Bereid je voor op de reactie van je manager en van je directe collega's. Vergeet zeker niet waarom je besloten hebt om van werk te veranderen.
Hier zijn enkele tips voor het gesprek:
 

  • Blijf confidentieel. Je manager heeft het recht om te beslissen wanneer hij de interne communicatie zal doen
  • Probeer een goed moment af te wachten om hem aan te spreken. Net voor een Management meeting is niet zo'n goed moment
  • Bereid je voor op de vragen die zullen worden gesteld, oefen ze, en ken je motieven uit het hoofd
  • Je bent niet verplicht om te zeggen wie je volgende werkgever zal zijn
  • Bereid je voor op een negatieve reactie. Blijf zeker van je stuk, en communiceer klaar en duidelijk
  • Blijf positief. Stel je vervanger voor aan het bedrijf en help hem/haar inwerken in je job. Je goede houding kan je nog enkele goede referenties opleveren
  • Vergeet nooit de redenen waarom je ontslag hebt genomen

HaysSearchForm Portlet

Why us Right Hand box