Fete des peres blog post

Hoe de best mogelijke vader zijn ook professioneel werkt

Is men anno 2020 nog steeds verplicht om de keuze te maken tussen geld, een titel, doorgroeimogelijkheden, … en ouderschap? Ondanks de veranderende denkbeelden, lijkt het nog vaak zo, maar toch zijn er mogelijkheden om werk en ouderschap enigszins in balans te brengen.

“Kiezen is verliezen” is een vaak gehoorde uitdrukking, maar hoeft het voor de werk-privébalans ook zo te gaan? Kiezen voor het ene is hier immers niet kiezen tegen het andere. We moeten ernaar streven om het oude “of… of”-denken te laten plaatsmaken voor “en… en”.

Niet willen of niet kunnen?

Voor veel vaders is die keuze een realiteit. Uit onderzoek van de Britse organisatie WorkingFamilies blijkt dat 36% van de vaders onvoldoende tijd hebben voor hun kind. 40% wil wel graag een meer actieve rol spelen in het leven van hun kinderen. Waar een wil is, is een weg, dus waarom gebeurt het in de praktijk dan niet voldoende?

Blijkbaar heersen er onder mannen nog steeds stereotypen en taboes rond ouderschap, zoals dat je rol in de maatschappij voorrang heeft op je rol als vader, terwijl die rollen idealiter een gedeelde eerste plaats krijgen. Ook nemen veel mannen bijvoorbeeld nog steeds hun tien dagen geboorteverlof niet op, hoewel ze daar wel recht op hebben. Mannen worden nog steeds afgeremd in hun vaderschap door de achterhaalde stereotypen van de vrouw als zorgdrager en de man als kostwinner.

De werk-privébalans onderhouden

Een goede werk-privébalans is een win-win voor werkgevers en werknemers. Een evenwicht tussen je baan en je persoonlijke leven leidt immers tot minder ziekteverzuim en stress, en je bent als werknemer meer betrokken en staat positiever tegenover uitdagingen en obstakels.

Vroeger waren er ‘natuurlijke netwerken’: ouders, vrienden en familie die af en toe voor de kinderen konden zorgen. Maar doordat iedereen langer aan het werk moet blijven, bestaan die natuurlijke netwerken minder. Het sleutelwoord voor ouders die balans willen tussen werk en privé is daarom flexibiliteit, van zowel werknemer als werkgever. Werknemers hebben behoefte aan inspraak over hoeveel, wanneer en waar ze werken. En dat moet op veel plaatsen wel lukken, want door de coronasituatie is duidelijk geworden dat er veel mogelijk is wat betreft plaats- en tijdsonafhankelijk werken.

Tips voor de werkende ouder

Werkende ouders kunnen ook zelf wat aanpassingen doen om hun werk en privé te verenigen. Daarom hebben we hier 11 tips verzameld voor meer harmonie tussen je persoonlijke en professionele leven:

 1. Probeer meer flexibiliteit niet te vragen maar te verkopen aan je baas. Wees hierbij specifiek, en focus op de wederzijdse voordelen die flexibiliteit met zich meebrengt. Niet alle werkgevers zijn kinderloze, dag en nacht werkende machines.
 2. Plan je meetings en belangrijkste opdrachten niet aan het begin of einde van een dag, maar eerder in het midden. Ideaal is tussen 10u en 15u. Met een kind kan je immers nooit 100% efficiënt zijn, dus het is een goed idee om jezelf wat marge te geven voor de onvoorziene situaties die een kind met zich meebrengt.
 3. Gebruik dezelfde vaardigheden die je op het werk nodig hebt ook bij het opvoeden van je kind. Iemand die organisatorisch sterk is, kan goed overweg met schema’s, vaste routines en time management. Een creatieve ouder kan een probleem omtoveren tot een uitdaging, en kan van alle beschikbare we-time een ‘wauw-time’ maken.
 4. Een kind kost een huis, en het is jouw taak als ouder om dat huis op te bouwen en te onderhouden zoals je doet bij een project op het werk. De fundamenten van de opvoeding zijn, net zoals bij een huis, het belangrijkste, en net zoals je geld investeert in een verzekering voor je huis, is een investering van tijd noodzakelijk in de ontwikkeling van je kind. Ook in deze context geldt dus de uitspraak time is money.
 5. Neem tijd om de situatie te evalueren. Praat met je partner over de balans tussen werk en privé. Probeer hierbij kleine veranderingen aan te brengen. Zo kan de ene partner vroeger op het werk starten en vroeger eindigen. Probeer deze veranderingen voor misschien twee weken, en evalueer daarna samen hoe jullie je erbij voelen.
 6. Uithoudingsvermogen en het delegeren van taken zijn ook bij de opvoeding cruciaal. Je kan en hoeft niet alles zelf te doen, dus wees selectief en durf om hulp te vragen of taken uit te besteden.
 7. Het gaat niet om hoelang je werkt, maar hoe efficiënt je werkt. Aan iets bezig blijven tot het perfect is, is niet efficiënt, en de extra moeite die je daarin steekt, kost ook extra tijd. Perfectionisme is een zegen voor mensen met dagen van 72 uur, maar leidt voor de meesten van ons tot tijdverlies, frustratie en stress. Ken wel het verschil tussen gezond perfectionisme – je levert kwaliteit, maar je weet wanneer je tevreden mag zijn: goed is goed genoeg – en ongezond perfectionisme – overdreven perfectionisten zijn minder productief en effectief, vertonen uitstelgedrag en verliezen zich in details.
 8. Vorm een visie van hoe je ideale balans tussen werk en ouderschap eruitziet, en streef die ook na. Let wel op dat je realistisch blijft: je kan niet mee naar elke schooluitstap, je bent niet elke vakantie thuis, je kan hen niet vergezellen naar elke hobby, …
 9. Deel je verantwoordelijkheden met je partner en werk met een schema. Zo zitten beide ouders op dezelfde golflengte en krijgen ze beiden hun fair share van de oudertijd.
 10. Leer van fouten en kritiek, zowel op het werk als in het ouderschap, en vraag raad aan andere werkende ouders. Het eerste kind dat ter wereld komt met een gebruiksaanwijzing, moet immers nog geboren worden.
 11. Denk terug aan welke herinneringen jou het meest zijn bijgebleven. Herinner je je meer de netjes gestreken kleren en de dagelijkse zelfgemaakte maaltijd, of toch eerder samen voetballen in het park en de hulp bij die moeilijke maaltafels? Probeer voorrang te geven aan het maken van mooie en leerzame herinneringen.

Tips voor de werkgever

De juiste werk-privébalans is echter geen eenrichtingsverkeer. Ook de werkgever speelt hier een belangrijke rol. Voor werkgevers geven we ook enkele tips:

 1. Wees geëngageerd in het ouderschap van uw werknemers. Zelfs een informeel gesprek over het leven van de kinderen geeft werknemers het gevoel dat er met hen en hun situatie rekening wordt gehouden. Hecht ook belang aan hen in interne communicatie, zoals beleidsupdates of vergaderingen.
 2. Vraag werkende ouders wat ze nodig hebben. Als het initiatief van de werkgever komt, zijn werknemers sneller geneigd om openhartig over hun noden en wensen te praten. Hierbij zijn open communicatie en een vlakke hiërarchie belangrijk. Hoe vlakker de hiërarchie, hoe meer de werknemer het gevoel heeft dat de werkgever open staat voor communicatie, hoe groter de kans dat de werknemer een voorstel durft te bespreken.
 3. Gebruik technologie om werknemers flexibeler te laten werken. Zo kunnen ouders hun werk even goed of zelfs beter doen, zonder dat hun familieleven wordt verstoord.
 4. Investeer in voordelen voor werknemers zoals glijdende uren, thuiswerk of de opleiding van polyvalente medewerkers. Een gelukkige medewerker is een productieve medewerker.
 5. Voor werknemers in grote bedrijven zijn bijkomende faciliteiten voor huishoudelijke taken een enorm voordeel. Zo hebben grote bedrijven soms een kinderopvang, boodschappen- en strijkdiensten, of satellietkantoren.

Een ideale werk-privébalans is een mooi streefdoel, maar vergt, net zoals de opvoeding van een kind, tijd en moeite. Stof tot nadenken dus… Maar vergeet deze Vaderdag vooral niet om eerst te genieten van het half gemorste ontbijt op bed, inclusief de lauwe koffie en de stralende gezichtjes.

Block zoek vacatures

Zoek vacatures

Wij geloven dat de juiste baan je leven kan transformeren.

Vous recrutez

Op zoek naar kandidaten?

Wij geloven dat de juiste persoon een organisatie kan veranderen.