Women day 2020 main region

Internationale Vrouwendag 2020
Mannen hebben minder snel besef van ongelijkheid op de werkvloer dan vrouwen

In het kader van Internationale Vrouwendag, hebben wij bij Hays een enquête gedaan bij meer dan 1300 mensen over de hele wereld om na te gaan wat werknemers denken van de toewijding van hun werknemer in de strijd voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen en welke obstakels dit proces mogelijk kunnen verhinderen.

In het tweede jaar van onze globale enquête hebben we kunnen vaststellen dat mannen veel sneller geloven dat hun werkgever zich heeft toegelegd op het bereiken van gendergelijkheid op de werkvloer dan vrouwen. De totaalcijfers tonen aan dat slechts een derde van alle respondenten van mening is dat de werkgever niet actief bezig is met gendergelijkheid, terwijl meer dan de helft van de respondenten weldegelijk de acties van hun werkgever erkent. Dit is een vooruitgang ten opzichte van de cijfers van vorig jaar. In 2019, dacht maar 45% van de respondenten dat de werkgever betrokken was in de strijd voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het werk.
 

Verschillende resultaten per gender

Wanneer we de resultaten opdelen in functie van geslacht, dan komen er enkele interessante inzichten naar boven. Hoewel er maar weinig mannen zijn die vinden dat hun werkgever niet of zeer weinig betrokken was in deze kwestie, zijn meer dan vier op de tien vrouwen van mening dat hun werkgever nog te weinig met gendergelijkheid bezig was. Aan de andere kant, gelooft zes op de tien mannen dat hun werkgever wel actief vecht tegen genderongelijkheid en zijn er aanzienlijk minder vrouwen die diezelfde mening delen.

Sandra Henke, het hoofd van People & Culture binnen de Hays Groep, was zeer tevreden met de resultaten van de enquête, maar ze benadrukte toch dat “er nog steeds veel werk moet gebeuren, aangezien een derde van de werknemers nog steeds vinden dat hun werkgever niet genoeg bezig is met gendergelijkheid.” Om ervoor te zorgen dat de percepties van mannen en vrouwen meer bij elkaar aansluiten, moeten bedrijven, volgens haar, “transparanter zijn en duidelijker naar hun werknemers communiceren welke stappen ze ondernemen om ongelijkheid op de werkvloer tegen te gaan.” Op die manier kunnen we de werknemers bewuster maken over dit onderwerp, wat enkele respondenten ook reeds aanhaalden in de enquête door, bijvoorbeeld, te vragen om (meer) trainingssessies te organiseren om mensen gewaar te maken van deze problematiek. 
 

Een blik naar de toekomst

Aangezien er duidelijk nog wel wat werk aan de winkel is, op welke vlakken zouden we dan nog kunnen verbeteren? Naast de nood aan meer training over genderongelijkheid vonden de meeste respondenten dat er meer gelijkheid moest komen tussen man en vrouw op het vlak van carrière- en groeimogelijkheden. Meer dan de helft van alle vrouwelijke deelnemers vond echter dat gelijkheid op het vlak van loon een belangrijkere stap was naar gendergelijkheid dan gelijke mogelijkheden. Er zijn ook elementen waar de respondenten over het algemeen tevreden mee waren. Zowel mannen als vrouwen vonden dat hun bedrijf uitblonk op vlak van gelijke kansen (31%), flexibele werkpraktijken (22%) en gelijk loon (21%).

Wanneer we naar de toekomst kijken, vermeld Sandra Henke dat het belangrijk is om “doelbewust diversiteit en inclusie te ondersteunen en te beheren, vooral op managementniveau”. De wereld verandert heel snel, en elke dag wordt het bedrijfsleven uitdagender. Daarom wil ze nogmaals benadrukken dat het “essentieel is voor bedrijven om de beste ideeën beschikbaar te hebben, wat betekent dat alle werknemers in het bedrijf een stem moet hebben”, ongeacht hun geslacht. 
 

Looking for a job promo box

Ben je opzoek naar een nieuwe job?

Ontdek alle onze vacatures in België.

Vous recrutez

Op zoek naar kandidaten?

Wij geloven dat de juiste persoon een organisatie kan veranderen.