Disclaimer

Disclaimer

De informatie die op deze website is opgenomen, is in goed vertrouwen gegeven en Hays doet alle moeite voor zover redelijkerwijs mogelijk, om te garanderen dat deze informatie correct is. Hays geeft echter geen verklaringen of garanties met betrekking tot dergelijke informatie; al deze verklaringen en garanties zijn, impliciet of expliciet, uitgesloten.

De inhoud van deze website en de downloads zijn direct eigendom van Hays plc of indirect via de dochterbedrijven ervan, tenzij anders is aangegeven. Alle rechten zijn voorbehouden aan Hays plc, 141 Moorgate, London EC2M 6TX, UK.

Hays Specialist Recruitment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, die zou kunnen ontstaan door te vertrouwen op of gebruik te maken van deze website. Hays Specialist Recruitment is niet aansprakelijk in het geval iemand door te vertrouwen op of gebruik te maken van dergelijke informatie enig indirect verlies of schade lijdt of verlies of schade ten gevolge hiervan, of verlies van of schade aan winst, inkomsten, spaargelden, toepassingen, overeenkomst, goodwill of business, op welke manier ook veroorzaakt, waaronder door een onjuiste voorstelling van zaken, nalatigheid, onrechtmatige daad, contractbreuk of schending van wettelijke plichten, zonder beperkingen. Niets van het bovenstaande zal echter de aansprakelijkheid van Hays Specialist Recruitment beperken of uitsluiten voor fraude, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, of voorzover anderszins wettelijk ontoelaatbaar. 

Deze site bevat links naar externe websites, maar Hays Specialist Recruitment kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke websites, tot welke u toegang toe heeft via de Hays Specialist Recruitment website. Hays Specialist Recruitment accepteert geen enkele aansprakelijkheid in verband met dergelijke sites of links. 

Uw gebruik van deze website en downloads ervan, en de geldigheid van deze voorwaarden zijn onderworpen aan de nationale wetgeving. 

Er mag niet van uit worden gegaan dat Hays Specialist Recruitment dergelijke websites of de inhoud ervan heeft beoordeeld en goedgekeurd. 

In geval van klachten betreffende de informatie op deze website kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op deze pagina.

sfmc contact blok

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking of kan u hulp gebruiken bij het rekruteren? Wij nemen graag contact met u op.
  •  Met het versturen van dit formulier geeft u aan op de hoogte te zijn van ons privacybeleid dat uitlegt wat wij met uw persoonsgegevens doen.