Federgon left hand box BE

Gecertifieerd lid

Hays stelt de kwaliteit van haar diensten in werving en selectie voorop

Corporate responsability promo box

Corporate responsibility

Hays staat achter internationale aanvaarde normen.

Disclaimer BENL

DISCLAIMER

De inhoud van deze website en de downloads zijn direct eigendom van Hays plc of indirect via de dochterbedrijven ervan, tenzij anders is aangegeven. Alle rechten zijn voorbehouden aan Hays plc, 141 Moorgate, London EC2M 6TX, UK.

De informatie die op deze website is opgenomen, is in goed vertrouwen gegeven en Hays Specialist Recruitment doet alle moeite voor zover redelijkerwijs mogelijk, om te garanderen dat deze informatie correct is. Hays Specialist Recruitment geeft echter geen verklaringen of garanties met betrekking tot dergelijke informatie; al deze verklaringen en garanties zijn, impliciet of expliciet, uitgesloten.

Hays Specialist Recruitment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, die zou kunnen ontstaan door te vertrouwen op of gebruik te maken van deze website. Hays Specialist Recruitment is niet aansprakelijk in het geval iemand door te vertrouwen op of gebruik te maken van dergelijke informatie enig indirect verlies of schade lijdt of verlies of schade ten gevolge hiervan, of verlies van of schade aan winst, inkomsten, spaargelden, toepassingen, overeenkomst, goodwill of business, op welke manier ook veroorzaakt, waaronder door een onjuiste voorstelling van zaken, nalatigheid, onrechtmatige daad, contractbreuk of schending van wettelijke plichten, zonder beperkingen. Niets van het bovenstaande zal echter de aansprakelijkheid van Hays Specialist Recruitment beperken of uitsluiten voor fraude, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, of voorzover anderszins wettelijk ontoelaatbaar. 

Deze site bevat links naar externe websites, maar Hays Specialist Recruitment kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke websites, tot welke u toegang toe heeft via de Hays Specialist Recruitment website. Hays Specialist Recruitment accepteert geen enkele aansprakelijkheid in verband met dergelijke sites of links. 

Uw gebruik van deze website en downloads ervan, en de geldigheid van deze voorwaarden zijn onderworpen aan de nationale wetgeving. 

Er mag niet van uit worden gegaan dat Hays Specialist Recruitment dergelijke websites of de inhoud ervan heeft beoordeeld en goedgekeurd. 

In geval van klachten betreffende de informatie op deze website kunt u contact opnemen met ons:

E: info@hays.be
T: +32 9 269 25 45   

Customer service box

Customer service

Met ons kwaliteitscharter weet u wat u van Hays kunt verwachten.

Hays Press promo box

Hays en persartikels

Hays publiceert op regelmatige basis studies over de evolutie van de arbeidsmarkt.