Zo interviewt u een kandidaat die fulltime op afstand werkt

Bij telewerkers een sollicitatiegesprek afnemen?
Zo interviewt u een kandidaat die fulltime op afstand werkt

Onze manier van werken wordt steeds flexibeler. Om de juiste mensen te vinden, die fulltime goed op afstand werken en met de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken om kunnen gaan, zullen we andere vragen moeten stellen tijdens het sollicitatiegesprek dan we wellicht gewend zijn.

 
We gaan eerst wat dieper in op het werken op afstand zelf, zoals de voorden van telewerkers en de uitdagingen van afstandswerken.  Daarna delen we met u: 
 

Wat heeft geleid tot de toename in telewerken?

Het valt niet te betwijfelen dat de toename en overheersing van technologie die iedereen toelaat om te werken waar en wanneer ze willen, een enorme rol heeft gespeeld in het verspreiden van deze trend.

En nu velen van ons niet anders kunnen dan werken tot we 70 of 80 zijn, vloeien onze persoonlijke en professionele levens samen. Dit leidt natuurlijk tot een intrinsieke nood aan en simpelweg een verlangen naar meer flexibiliteit, die ons helpt voldane en gebalanceerde levens te leiden.
 

Wat zijn de voordelen van afstandswerken?

De houding tegenover traditionele manieren van werken verandert, en dit blijkt ook uit de cijfers: globaal gezien staat meer dan de helft van werkgevers een vorm van telewerken toe. En vanuit het standpunt van de werkgever zijn de voordelen duidelijk en gevarieerd: van een lagere kost qua kantoorruimte en voorzieningen tot het vooruitzicht van een kleiner personeelsverloop.

Het Owl Labs’ Remote Work Statistics report stelde vast dat bedrijven met afstandswerk een daling van 25% in personeelsverloop hadden, vergeleken met de 44% van bedrijven wereldwijd die geen enkele vorm van afstandswerk toestaan.

Telewerken toestaan biedt ook toegang tot een veel bredere waaier aan talent, waardoor er een groter aanbod aan veelgevraagde vaardigheden ontstaat. Met afstandswerken als voordeel kan toptalent worden binnengehaald. Zo zegt bijvoorbeeld 70 procent van millennials – die binnen de volgende twee jaar de helft van de actieve bevolking beslaan – dat ze andere, traditionele voordelen op het werk zouden inruilen voor flexibele werkopties. Volgens Matt Mullenweg, medestichter van WordPress, zullen millennials precies krijgen wat ze willen: in een recente Ted Talk voorspelde hij dat 90% van de meest invloedrijke bedrijven binnen twintig jaar zo te werk zullen gaan.

De voordelen van afstandswerk zijn vanuit het standpunt van telewerkers ook duidelijk: zich vertrouwd, gewaardeerd en geapprecieerd voelen, met meer flexibiliteit en autonomie in hun functie. Het is dus geen verrassing dat Owl Labs vaststelde dat afstandswerkers zich veel gelukkiger en productiever voelden dan anderen die fulltime op kantoor werkten. Zelfs met één dag afstandswerk per maand namen tevredenheid en productiviteit toe met een verbazingwekkende 24 procent.
 

De uitdagingen van telewerken

Ondanks de aanzienlijke voordelen van telewerken, zijn er nog steeds mogelijke valkuilen voor zowel de werkgever als de werknemer waarvan beiden zich bewust moeten zijn. Fouten in communicatie en groepswerk kunnen nog steeds gemaakt worden als één of meerdere medewerkers gescheiden zijn van de rest van het bedrijf.

Afstandswerkers kunnen soms moeilijk een plaats vinden in de cultuur van de werkplaats, of ze kunnen slachtoffer zijn van eenzaamheid en burn-out, problemen ondervinden bij hun constante werkverplichtingen, en zich zelfs geschuwd en genegeerd voelen.

Anderzijds kunnen medewerkers die niet op afstand werken zich ondergewaardeerd voelen omdat ze weten dat anderen beloond worden met die verantwoordelijkheid. In de Ted Talk die we hierboven vermeldden, legde Matt Mullenweg uit hoe hij dit probleem heeft aangepakt in zijn eigen bedrijf. Hij onthulde dat hij telewerkers eigenlijk niet beschrijft als ‘op afstand’, omdat dit impliceert dat sommige medewerkers essentieel zijn en andere niet. In plaats daarvan gebruikt hij het woord ‘verspreid’.

Dus hoe we het ook noemen, telewerken is beslist niet voor iedereen of voor elke organisatie. Dit is waarom het zo belangrijk is om op te letten bij een sollicitatiegesprek afnemen met kandidaten die hebben gesolliciteerd om op afstand te werken.
 

Kenmerken van efficiënte afstandswerkers

In principe moet het vertrouwen dat u aan uw telewerkers geeft, beantwoord worden in de vorm van resultaten. Een artikel van Forbes schetst 10 essentiële kenmerken die u kunnen helpen de juiste persoon eruit te pikken, en waarmee u kan beslissen of die persoon u kan bieden wat u van hem of haar verwacht. De ideale kandidaat moet:
 
  1. Iemand zijn die resultaten belangrijker vindt dan voortgang
  2. Een zelfstarter zijn
  3. Een oefenproject kunnen voltooien
  4. Punctueel en responsief zijn
  5. Zich laten motiveren door iets groter dan zichzelf
  6. Van nature een probleemoplosser zijn
  7. Een oog voor detail hebben en zijn of haar KPIs kunnen opvolgen
  8. Sterk technisch aangelegd zijn
  9. Al ervaring hebben in enige vorm van afstandswerk
  10. Focussen op groei
Uit het rapport van Owl Labs blijkt ook dat fulltime telewerkers tweemaal meer geneigd waren om individuele bijdragen te leveren in plaats van mensen te leiden, wat dus ook een eigenschap is waar u naar kan zoeken bij het sollicitatiegesprek.

Door de aard van hoe en waar ze zullen werken, ontmoet u misschien nooit die kandidaat, zelfs niet bij het sollicitatieproces. In deze scenario’s worden telefonische interviews  of sollicitaties via videogesprek gebruikt, waarbij u de communicatievaardigheden, lichaamstaal en interactie met anderen moet beoordelen. Een videogesprek kan u helpen om te beoordelen hoe vertrouwd de kandidaten zijn met technologie, wat kan aangeven hoe efficiënt ze die zullen gebruiken wanneer ze samenwerken met de rest van het team
 

Telewerkers een sollicitatiegesprek afnemen

Bij het sollicitatiegesprek afnemen moet u beoordelen of de kandidaat wel degelijk de juiste eigenschappen heeft om efficiënt op afstand te werken. Met een focus op doelstellingen, ervaringen, probleemoplossend vermogen en communicatievaardigheden kunnen de juiste vragen leiden tot erg veelzeggende antwoorden van de kandidaat.

Hieronder enkele voorbeelden van sollicitatievragen waarmee u efficiënt kandidaten kan beoordelen die 100 procent van de tijd op afstand zullen werken.
 

12 sollicitatievragen voor telewerkers

Heb je al ervaring met afstandswerken?
Dit is cruciaal, want er is geen garantie dat iemand zonder ervaring geschikt zal zijn voor dit soort werk. Als ze nog geen ervaring hebben, wat zijn hun bedoelingen? Hoe past afstandswerken bij hun doelstellingen, en op welke manier past hun profiel bij dit soort werk?

Wat vind je positief/denk je positief te vinden aan afstandswerk, en waarom heb je gesolliciteerd voor fulltime telewerken?
Hier kunt u te weten komen wat kandidaten het belangrijkst vinden. Deze vraag geeft aan hoe grondig ze hebben nagedacht over het vooruitzicht van afstandswerken, en hoe dat hun werkstijl zal aanvullen.

Hoe ben je van plan samen te werken met collega’s wanneer je op afstand werkt? Kan je zeggen hoe je dit in het verleden al hebt gedaan? Hun antwoord zal u aanwijzingen geven over hoeveel belang ze hechten aan samenwerking en over hun vaardigheden om dit efficiënt uit te voeren bij afstandswerk.
 
Wat heb je geleerd van afstandswerk over hoe je het meest efficiënt werkt?
Kandidaten moeten kunnen reflecteren over wat ze van afstandswerk hebben geleerd, en hoe ze zijn gegroeid dankzij afstandswerk. Ze moeten u bijvoorbeeld kunnen zeggen op welk moment van de dag ze het meest productief zijn, of hoe ze bepaalde vaardigheden hebben aangepast aan de afstand met hun medewerkers.

Welke online samenwerkingstools heb je al gebruikt?
Het is belangrijk dat kandidaten zich vertrouwd voelen met nieuwe technologie. Ze moeten hun vaardigheden en intuïtie kunnen gebruiken om zich aan te passen aan eender welk nieuw platform dat je bedrijf gebruikt, en ze moeten leren dit platform efficiënt en geregeld te gebruiken voor communicatie met collega’s.

Welke uitdagingen denk je tegen te komen bij afstandswerk, en hoe ga je deze aanpakken?
Met de pro’s en contra’s van afstandswerk moeten kandidaten de uitdagingen kunnen opsommen en bewijzen dat ze toekomstige problemen kunnen anticiperen en oplossen. Een voorbeeld van een uitdaging is dat ze zich afstandelijk van het bedrijf kunnen voelen. Bij hun antwoord moeten ze kunnen uitleggen hoe ze deze uitdagingen proactief zouden aanpakken.

Heb je genoeg werkruimte thuis?
Deze vraag klinkt logisch, maar het is absoluut cruciaal dat de telewerkers thuis op een veilige, comfortabele en productieve manier kunnen werken.

Kan je me vertellen over wanneer je een project van begin tot eind hebt voltooid?
Met deze vraag kunt u het probleemoplossenddenken, de communicatievaardigheden, de ontvankelijkheid en het zelfstartende karakter van de kandidaten beoordelen. Dit zijn allemaal goede eigenschappen van een efficiënte afstandswerker.

Hoe focus je je en blijf je productief bij afstandswerk, terwijl je wel een positieve balans tussen werk en leven behoudt?
Als kandidaten efficiënt op afstand kunnen werken, moeten ze kunnen uitleggen hoe ze gefocust blijven, hun doelen bereiken en vermijden dat ze overspannen worden, met behulp van praktische voorbeelden uit het echte leven.

Hoe ga je om met communicatieproblemen of conflict, en kan je daar een voorbeeld van geven?
Hoe kalm en praktisch kandidaten omgaan met conflict kan belangrijk zijn voor hoe goed ze op afstand werken. Gezien een communicatieprobleem vaker kan voorkomen, zonder rechtstreeks contact, moeten ze eenvoudig kunnen uitleggen hoe ze zulke voorvallen oplossen.
 
Hoe leer je nieuwe leden van je team op afstand kennen?
Het antwoord van de kandidaten geeft aan hoe efficiënt ze communiceren, omgaan met anderen en leren om samen te werken, zelfs op afstand. Hun antwoord kan u ook een aanwijzing geven over hoeveel belang ze hechten aan teamwork en de ontwikkeling van professionele relaties.

Heb jij nog vragen voor mij (jouw baas) om op afstand te kunnen werken?
Als de kandidaten er klaar voor zijn, super. Maar als ze nog iets vaststellen dat ze willen weten alvorens te starten, is het beter om dat nu te weten en alles in orde te brengen.

De bovenstaande vragen kunnen u helpen om vast te stellen welke kandidaten geschikt zijn om op afstand te werken, en welke dat misschien niet zijn. 

Deze werkmethode zal belangrijker worden in de komende jaren, maar het is essentieel om nu al de juiste persoon op de juiste plaats te hebben. Bedrijven en arbeidspraktijken blijven immers evolueren, en deze mensen kunnen een referentiepunt worden voor toekomstige kandidaten en kunnen u helpen om uw strategieën, beleid en doelstellingen voor afstandswerk stilaan te ontwikkelen.

Het ultieme bewijs of kandidaten geschikt zijn als telewerkers, is de kwaliteit van hun werk. En door het sollicitatiegesprek afnemen op de juiste manier aan te pakken heb je een goede kans om de juiste mensen eruit te pikken en toe te voegen aan je personeel voor afstandswerk.
 
Lees hier meer over thuiswerksituaties:

Vous recrutez

Op zoek naar kandidaten?

Wij geloven dat de juiste persoon een organisatie kan veranderen. 

Block volg hays op social

Volg ons op social

Volg Hays op LinkedIn - Hays.be
Volg Hays op Facebook - Hays.be
Volg Hays op Instagram - Hays.be
Volg Hays op Youtube - Hays.be