Ongelijkheid op de werkvloer

Eén op de drie medewerkers neemt bij ongelijkheid op de werkvloer zelf actie

In het kader van het thema ‘Choose to Challenge’ van Internationale Vrouwendag op 8 maart geeft Sandra Henke, Hays Group Head of People and Culture, enkele tips voor werkgevers om hun medewerkers te stimuleren ongelijkheid op de werkvloer te melden en zich ertegen te verzetten.

Internationa Women's Day - Hays.be

In 2021 is het thema van de Internationale Vrouwendag (IWD): Choose To Challenge. Hays wil daarmee inzetten op de bestrijding van ongelijkheid op de werkvloer en vooral op het mondiger maken van werknemers om mistoestanden aan te (durven) kaarten.

De werkgever speelt echter een vitale rol in de creatie van een omgeving waarin mensen zich veilig en in staat voelen om ongelijkheid te melden.

Sandra Henke geeft alvast drie tips aan werkgevers:

•    Stel medewerkers gerust
•    Onderwijzen
•    Creëer een veilige omgeving
 

1 op 10 werknemers meldt ongelijkheid op de werkvloer niet

De tips zijn nodig, want ondanks dat zeker 91 procent van de Belgen ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer aan de kaart stelt als ze er getuige van zouden zijn, kiest 9 procent ervoor dit niet te doen, om diverse redenen.

Er wordt gedacht dat er niets mee gedaan wordt (4%), het wordt niet gezien als hun verantwoordelijkheid (3%) en men is bang niet anoniem te kunnen blijven (2%).

Voor werkgevers ligt hier de duidelijke taak om hun werknemers te informeren over de manieren om ongelijkheid aan te kaarten. 
 

Internationale vrouwendag: 3 tips om ongelijkheidheid aan te kaarten 

1. Stel medewerkers gerust

"De resultaten van onze enquête laten zien dat sommige werknemers niet het gevoel hebben dat er iets zou worden gedaan bij het melden van een probleem.
 

Door medewerkers gerust te stellen, te informeren dat hun mening ertoe doet en te zeggen dat ze die zeker mogen delen, kunnen ze positieve veranderingen teweegbrengen.”

EEN OP DE DRIE MEDEWERKERS ONDERNEEMT ZELF ACTIE
BIJ ONGELIJKHEID OP DE WERKVLOER

2. Onderwijs

“Een klein aantal werknemers heeft aangegeven dat ze geen melding maken omdat ze het niet als hun verantwoordelijkheid zien.

Organisaties hebben hierin de rol om hun werknemers te informeren waarom het de verantwoordelijkheid van iedereen is, niet alleen van degenen die deze ongelijkheid ervaren."

3. Creëer een veilige omgeving

"En tot slot is gebleken dat sommige werknemers terughoudend waren om problemen te melden, omdat ze het gevoel hebben dat ze een melding niet anoniem kunnen doen.

Door kanalen en processen te creëren waarmee medewerkers ongelijkheid vertrouwelijk aan de orde kunnen stellen, ontstaat er een cultuur waarin mensen zich veilig voelen om hun gedachten, gevoelens en meningen te delen."

Uit datzelfde onderzoek blijkt dat zowel 15 procent van de mannen als van de vrouwen zelf actie neemt. Toch kiest bijna de helft van de medewerkers (47%) ervoor om het management of HR te benaderen en op de hoogte te stellen. Hiervan zijn het net zoveel vrouwen als mannen die voor deze stap kiezen, namelijk 20 procent.
 

Contact met de manager

Uit het jaarlijkse What Workers Want onderzoek van Hays blijkt ook dat de relatie tussen werknemer en manager voor ruim een derde (35%) meer afstandelijk is geworden. Zeker 32 procent geeft aan minder dan een keer per week contact te hebben met zijn of haar manager. 26 procent heeft nog op dagelijkse basis contact met hun manager, gevolgd door eens in de zoveel dagen (26%) en een keer per week (16%).

Robby Vanuxem, Managing Director Hays België: “Internationale Vrouwendag, dat 8 maart plaatsvindt, is de perfecte gelegenheid om aandacht te besteden aan ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Het is mooi om te zien dat de overgrote meerderheid de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkplek zou aanvechten. Iedereen heeft namelijk een belangrijke rol bij het bestrijden van ongelijkheid. Tegelijkertijd is het zorgwekkend dat bijna een op de tien mensen ervoor zou kiezen om het niet aan te vechten.

Daarom is contact met managers zo ontzettend belangrijk. Dit zorgt voor verbinding tussen werknemer en werkgever. Ook helpt regelmatig contact bij het tijdig aankaarten van problemen of ongelijkheid op de werkvloer.”

sfmc contact blok

Neem contact met mij op

Heeft u een vraag of opmerking? Wij nemen graag contact met u op.
  •  Met het versturen van dit formulier geeft u aan op de hoogte te zijn van ons privacybeleid dat uitlegt wat wij met uw persoonsgegevens doen.
 

Vous recrutez

Op zoek naar kandidaten?

Wij geloven dat de juiste persoon een organisatie kan veranderen. 

Block volg hays op social

Volg ons op social

Volg Hays op LinkedIn - Hays.be
Volg Hays op Facebook - Hays.be
Volg Hays op Instagram - Hays.be
Volg Hays op Youtube - Hays.be