Ontslagbrief voorbeeld

Ontslag nemen en een ontslagbrief voorbeeld

In de moderne maatschappij, waar een job niet langer voor het leven is, is ontslag nemen voor tal van mensen een normale procedure. Bij een ontslagneming dienen er bepaalde stappen te worden gevolgd om succes en een naadloze overgang te garanderen. Bekijk hier een ontslagbrief voorbeeld.

Ontslagbrief voorbeeld | ontslag nemen - Hays.be
 

Zodra je de beslissing voor ontslag nemen hebt genomen, moet je je ontslagbrief voorbereiden. Hoe je je brief schrijft, hangt af van de omstandigheden van je vertrek.

Ontslagbrief voorbeeld

Een eenvoudige ontslagbrief vermeldt de datum, de geadresseerde, de beslissing ontslag te nemen, het begin en de duur van de opzeggingstermijn, je naam en handtekening.

Als je in een goede verstandhouding vertrekt, kan je een tweetal extra zinnen inlassen met enkele woordjes van bedanking. Negatieve gevoelens vermeld je beter niet. De brief is een officieel document, je woorden zijn onuitwisbaar en kunnen ook tegen jou gebruikt worden. Vergeet niet dat de brief één enkel doel heeft, namelijk je werkgever informeren over de datum waarop je je werk wenst stop te zetten. Als je twijfelt, hou de brief dan zo neutraal mogelijk.

Ontslagbrief voorbeeld | Ontslag nemen - Hays.nl

Je ontslagbrief afgeven

 • Persoonlijke afgifte: je kan de brief persoonlijk afgeven en een dubbel exemplaar laten ondertekenen voor akkoord.
   
 • Via deurwaardersexploot: net zoals bij de persoonlijke overhandiging heeft deze vorm van kennisgeving onmiddellijke uitwerking
   
 • Per aangetekend schrijven: houd er rekening mee dat deze brief maar uitwerking heeft de derde werkdag na het versturen ervan (werkdagen zijn alle dagen behalve zon- en feestdagen, dus ook de zaterdagen). Verstuur deze brief dus ook uiterlijk op woensdag als je wil dat je ontslag de volgende maandag ingaat.

Je opzegperiode berekenen bij ontslag nemen

Nadat je je ontslag hebt gegeven moet je nog een tijdje verder presteren bij je huidige baas, de zogenaamde opzeggingstermijn. De opzeggingstermijn gaat in op de 1ste maandag die volgt op de dag waarop je je ontslag hebt betekend. De duur van je opzeggingstermijn hangt af van verschillende factoren.
 

Je contract is ingegaan vóór 01.01.2014
Voor contracten met ingang vóór 01.01.2014 zal de opzeggingstermijn samengesteld zijn uit twee delen:

1. Deel één is de termijn berekend op de verworven anciënniteit op 31 december 2013.  Deze berekening gebeurt volgens de ‘oude’ regelgeving van kracht op 31.12.2013.

 • Indien je minder dan € 32.254 per jaar verdient bedraagt je opzegtermijn anderhalve maand als je minder dan 5 jaar anciënniteit hebt en 3 maand als je meer dan 5 jaar anciënniteit telt.
   
 • Indien je tussen de € 32.254 en € 64.508 per jaar verdient moet je tot een overeenkomst komen met je werkgever over de duur van de opzegtermijn, met een maximum van 4,5 maand.
   
 • Indien je meer dan € 64.508 per jaar verdient moet je tot een overeenkomst komen met je werkgever over de duur van de opzegtermijn, met een maximum van 6 maand.

2. Deel twee is de opzeggingstermijn bekomen op basis van de opgebouwde anciënniteit na 1 januari 2014 waarbij de berekening gebeurt volgens de nieuwe algemene regelgeving.

 Anciënniteit  Opzeggingstermijn
   0 < 3 maanden  1 week
   3 < 6 maanden  2 weken
   6 < 9 maanden  3 weken
   9 < 12 maanden  3 weken
 12 < 15 maanden  4 weken
 15 < 18 maanden  4 weken
 18 < 21 maanden  5 weken
 21 < 24 maanden  5 weken
   2 < 3 jaar  6 weken
   3 < 4 jaar  6 weken
   4 < 5 jaar  7 weken
   5 < 6 jaar  9 weken
   6 < 7 jaar  10 weken
   7 < 8 jaar  12 weken
      > 8 jaar  13 weken


De optelsom van de twee bekomen periodes is de totale te respecteren opzeggingstermijn.

Je contract is ingegaan ná 01.01.2014
Voor nieuwe contracten, ingaand vanaf 01.01.2014 valt de berekening van de opzegtermijn volledig onder toepassing van de nieuwe algemene regelgeving.

Wat zeg je tegen je manager?

Je hebt een nieuwe uitdaging aanvaard, je hebt je ontslagbrief opgesteld (download hier een ontslagbrief voorbeeld), tijd dus om je manager te informeren dat je ontslag nemen gaat.

Je zal veel emoties ervaren, in eerste instantie is er het schuldgevoel tegenover je werkgever. Bereid je voor op de reactie van je manager en van je directe collega's.

Vergeet zeker niet waarom je besloten hebt om van werk te veranderen.

Hier zijn enkele tips voor het gesprek:

 • Blijf confidentieel. Je manager heeft het recht om te beslissen wanneer hij de interne communicatie zal doen.
   
 • Probeer een goed moment af te wachten om hem aan te spreken. Net voor een management meeting is niet zo'n goed moment.
   
 • Bereid je voor op de vragen die zullen worden gesteld, oefen ze, en ken je motieven uit het hoofd.
   
 • Je bent niet verplicht om te zeggen wie je volgende werkgever zal zijn.
   
 • Bereid je voor op een negatieve reactie. Blijf zeker van je stuk, en communiceer klaar en duidelijk.
   
 • Blijf positief. Stel je vervanger voor aan het bedrijf en help hem/haar inwerken in je job. Je goede houding kan je nog enkele goede referenties opleveren.
   
 • Ontslag nemen heb je met een reden gedaan, houd deze reden altijd in gedachten.
Heb je je ontslag ingediend, en komt je manager met een tegenaanbod? Of wil je tips voor het starten in je nieuwe baan?
 

Block zoek vacatures

Zoek vacatures

Wij geloven dat de juiste baan je leven kan transformeren.

Block volg hays op social

Volg ons op social

Volg Hays op LinkedIn - Hays.be
Volg Hays op Facebook - Hays.be
Volg Hays op Instagram - Hays.be
Volg Hays op Youtube - Hays.be